Из „Слънце-Техника“, Мария Калинова

Кои съм ние? Знаят. Знаят. Без време за молитви. Отговарящи. Умни и питомни – стотици знаещи като шепи с монети, малки едиповци, струпани пред Сфинкса.   Животът на създателите Отхвърлянето на живота на създателите: вашите[…]

Фотографии на четворки в миналото

Откъс от нашия манифест: „Това не е последната, а поредната четворка; и предстоят още много: 314159265359… Серията е отворена към бъдещето, но още по-съществено: серията е отворена към миналото (докато пишем, изровихме още много снимани исторически[…]

π, отляво надясно: ВБВ, Мария Калинова, Димитър Божков, Камелия Спасова, Юнуз М. Юнуз, Огнян Касабов. Снимка: Яна Лозева

π ≈ 6

Кога π е приблизително 6? Какво искат (отляво надясно) ВБВ, Мария Калинова, Димитър Божков, Камелия Спасова, Юнуз М. Юнуз, Огнян Касабов? Вж. платформата, въпросите, проблемите и отговорите в ΧΑΟΣ (редакторски манифест). Фотографиите са на Яна Лозева.[…]