За π

Това е отворена група за съвместни действия в областта на поезията и философията, включваща на този етап Камелия Спасова, Огнян Касабов, Юнуз М. Юнуз, ВБВ, Димитър Божков и Мария Калинова. Инициативата се породи от желанието да се осмисли съвременното състояние на българската (но не само) литература и култура, както и тяхното бъдеще. За тази цел:

  • Манифестът. Написахме заедно манифест, който беше публикуван на 15 юли 2015 г. в Литературен вестник, а сега може да се прочете и в този самостоятелен сайт. Манифестът е само едно от много неща, които сме правили през годините и които ще правим оттук нататък, но той е важна пресечна точка за различни езици, теми и проблеми.
  • Семинарът. На 10 март 2016 г. създадохме семинар за литература и философия „Какво се случва днес?“, където предприехме поредица публични обсъждания на проблеми и въпроси за настоящето и бъдещето на философията и литературата.
  • Новата природа. Написахме заедно текста „Новата природа“, публикуван на 15 юни 2016 г. в „.Литературен вестник“ като продлъжение на манифеста и като увод към броя, посветен на стогодишнината на дада.

 

 

Хронология след юли 2015

 

Съвместни вътрешни пресичания преди юли 2015

През годините сме участвали в съвместни публикации, четения, инициативи, изследвания, университетски курсове, флашмобове и т.н. Ето списък на по-важните от тях като в скоби е посочено кои от нас са участвали:

 


 

 

С π описваме себе си.
Добре е да се припомни, че това число е едновременно ирационална константа (3,1415…), но от друга страна е просто отношението между окръжността и диаметъра в евклидовия кръг (C/d). Тогава обаче – в зависимост от геометрията и деформацията – π може да придобива различни стойности: 1, 2, 3,1415… 4,0234… 5, 6,28… 7 и т.н. Именно в този смисъл π е отворено и динамично множество – към него могат да се присъединяват и нови елементи.
π е и т.н.