Снемане на π

Това са серия от снимки, които имитират и редактират предходни канонични и почти канонични фотографии (на кръга Мисъл от 1905 и на четворката от ЛВ през 1995). Те бяха публикувани на 15 юли 2015 г. в Литературен вестник като част от ΧΑΟΣ (редакторски манифест).

Целта обаче не е просто повторение, а серия и промяна, чрез които накрая се минава отвъд имитацията, а повторението се деформира, преодолява – четворките се оказаха неустойчиви и временни и ги загърбихме иронично. Идеята за серия и идеята за редактирането са едни от ключовите понятия в нашия манифест.

При всяко снемане π се увеличава: четири, пет, шест, кабинет 314 и т.н.

 

Повече за контекста на тези образи вж. в ΧΑΟΣ (редакторски манифест). Фотографиите са на Яна Лозева.

π, отляво надясно: ВБВ, Мария Калинова, Камелия Спасова, д-р Огнян Касабов. Снимка: Яна Лозева

 

π, отляво надясно: ВБВ, Мария Калинова, Камелия Спасова, д-р Димитър Божков. Снимка: Яна Лозева

 

π, отляво надясно: Димитър Божков, Камелия Спасова, Мария Калинова, д-р Огнян Касабов. Снимка: Яна Лозева

 

π, отляво надясно: Огнян Касабов, Юнуз М. Юнуз, ВБВ, Камелия Спасова. Снимка: Яна Лозева

 

π, отляво надясно: ВБВ, Юнуз М. Юнуз, Огнян Касабов, д-р Димитър Божков. Снимка: Яна Лозева

 

π, отляво надясно: Огнян Касабов, Мария Калинова, Юнуз М. Юнуз, Камелия Спасова. Снимка: Яна Лозева

 

π, отляво надясно: Мария Калинова, ВБВ, Камелия Спасова, Юнуз М. Юнуз. Снимка: Яна Лозева

 

π, отляво надясно: Мария Калинова, Димитър Божков, Юнуз М. Юнуз, Огнян Касабов, ВБВ. Снимка: Яна Лозева

 

π, отляво надясно: ВБВ, Мария Калинова, Димитър Божков, Камелия Спасова, Юнуз М. Юнуз, Огнян Касабов. Снимка: Яна Лозева

 

Повече за текста към тези образи вж. ΧΑΟΣ (редакторски манифест).