Хаотично, необходимо и много битово

Когато обстоятелствата поставят човек съвсем близо до „нещо“, когато остава съвсем малко до „нещо“, и изобщо, когато е крайно рисковано, казваме, че сме се разминали на косъм. Как му е хрумнало на човешкото същество, че[…]

Семинар на π за литература и философия: Огнян Касабов, „Креативност, добродетел, политика“

Този четвъртък, 21 април 2016, от 18:00 часа, в 136 аудитория, в рамките на семинара на π за литература и философия, ще се проведе лекцията на Огнян Касабов на тема „Креативност, добродетел, политика“. Под рубриката[…]

Из „Слънце-Техника“, Мария Калинова

Кои съм ние? Знаят. Знаят. Без време за молитви. Отговарящи. Умни и питомни – стотици знаещи като шепи с монети, малки едиповци, струпани пред Сфинкса.   Животът на създателите Отхвърлянето на живота на създателите: вашите[…]