π, отляво надясно: ВБВ, Мария Калинова, Димитър Божков, Камелия Спасова, Юнуз М. Юнуз, Огнян Касабов. Снимка: Яна Лозева

π ≈ 6

Кога π е приблизително 6? Какво искат (отляво надясно) ВБВ, Мария Калинова, Димитър Божков, Камелия Спасова, Юнуз М. Юнуз, Огнян Касабов? Вж. платформата, въпросите, проблемите и отговорите в ΧΑΟΣ (редакторски манифест). Фотографиите са на Яна Лозева.[…]