Литературен салон SPIRT & SPIRIT представя авторите на редакторския манифест ΧΑΟΣ

На 22 март 2016 г. π в състав Димитър Божков, Мария Калинова, ВБВ и Камелия Спасова гостуваха на литературен салон SPIRT & SPIRIT по покана на Александър Секулов в Петното на Роршах.

По-долу следва видео от разговора.

Хаосът – космогония или апокалипсис?

Изображението е отпечатано в Литературен вестник със следното уточнение: „Фотошарж. Колажът е дело на Стефан Галибов, използвани са кадри и на Зафер Галибов.“

 
Четворката на „Мисъл“ продължава да приема все нови и нови превъплъщения и да броди по страниците на Литературен вестник (бр. 29 на Йордан Ефтимов от 23.09.2015 г.). Този път ликът на Светлозар Игов е положен върху класиците, за да даде образ на книжовното наследство на кръга „Нова мисъл“, публикувано в броя.